Bild på rektorerna Björn Brorström och Sigbritt Karlsson

Strategiskt samarbete Borås - Skövde

Bakgrunden är att regeringen efterlyste ett utvidgat samarbete mellan landets mindre och medelstora lärosäten. Efter att Västra Götalandsregionen våren 2013 bidrog med 17 miljoner kronor över två år kunde forskningssamarbetet ta sin början. Samarbetet har sedan fått fortsatt finansiering till och med 2018.

Båda lärosätena har en inriktning där "praktikens problem" står i centrum och vi har en stark samhällsrelevans i vår verksamhet. Inom ramen för forskningssamarbetet är fyra teman identifierade där Västra Götalandsregionen medfinansierar de två första och högskolorna själva finansierar de andra två: Design, textil och hållbar utveckling, Informations- och kommunikationsteknik, Vård och välbefinnande och Framtidens företagande och nya affärsmodeller.

Läs mer om verksamheten under respektive forskningstema. Du kan också läsa om resultat, sammankomster andra nyheter i vårt nyhetsflöde.