Textile Challenge 6 – Use & Consumption

Textile Challenge 6, med tema ”Use & Consumption”, är den sjätte i serien av aktiviteter med syfte att inspirera och utmana textil- och modeindustrin att uppnå målen för Agenda 2030.

Med lärdomar från projektet F/ACT Movement, kommer vi tillsammans med representanter från både industrin och akademin bland annat att diskutera miljöpåverkan kopplat till användande- och konsumtionfasen. Även om den stora miljöpåverkan inte sker just där, så har aktiviteterna inom dessa faser stor påverkan på vad som sker innan och efter i värdekedjan.

Målgruppen är främst företagare från textilbranschen men även forskare och andra aktörer med anknytning till textil finns representerade bland deltagarna.

Med anledning av den rådande pandemin kommer seminariet att hållas digitalt via Zoom och är helt kostnadsfritt!

Klicka här för att anmäla dig och läsa mer!