Spikning av avhandling

Sheenam Jain spikar sin avhandling med titeln: Big data management using artificial intelligence in the apparel supply chain: Opportunities
and Challenges

(På grund av den rådande situationen är spikningen enbart för inbjudna gäster.)