Spikning av avhandling

Sara Larsson Fällman spikar sin avhandling "Organizational flexibility and health among line managers and employees in health care"

På grund av den rådande situationen är spikningen enbart för inbjudna gäster.