Forskningsmöte: Informationspraktiker

Återkommande forskningsmöte för att diskutera aktuella frågor, texter, projekt eller utmaningar inom forskningsområdet informationspraktiker och digitala kulturer. Forskargruppen Informationspraktiker

Program eller diskussionspunkter för mötet skickas ut via forskargruppens e-postlista, tillsammans med uppgifter om rum eller zoom-länk. Om du inte är ansluten till e-postlistan eller vill ha mer information, hör av dig till jutta.haider@hb.se eller ola.pilerot@hb.se

Begränsat antal deltagare.

Väl mött!