Disputation: Rebecca Gmoser

Välkommen när doktoranden Rebecca Gmoser försvarar sin avhandling inom Resursåtervinning med titeln:

Circular bioeconomy through valorisation of Agro-industrial residues by the edible filamentous fungus Neurospora intermedia

Opponent är José Teixeira, professor vid University of Minho, Portugal.

I och med att Högskolan i Borås har smittskyddsrestriktioner på plats kommer disputationen genomföras utan publik i lokalen. Publik kan ta del av disputationen digitalt och kostnadsfritt via Zoom. Anslut genom länken nedan:

Länk till Zoom-mötesrum publiceras här två dagar innan disputationen.

Om du av någon anledning inte har möjlighet att medverka digitalt omber vi dig vänligen kontakta Jonas Edberg senast den 2021-09-08 för att hitta en alternativ lösning till deltagande.