Disputation: Jonas Karlsson

Välkommen när doktoranden Jonas Karlsson försvarar sin avhandling inom Vårdvetenskap med titeln:

Interhospital intensive care unit-to-unit transfers: The perspectives of patients, family members, and critical care nurses

Länk till avhandlingen i DiVA: urn:nbn:se:hb:diva-25489

Opponent är Mats Holmberg, docent vid Linnéuniversitetet och Mälardalens Högskola..

I och med att Högskolan i Borås har smittskyddsrestriktioner på plats kommer disputationen genomföras utan publik i lokalen. Publik kan ta del av disputationen digitalt och kostnadsfritt via Zoom. Anslut genom länken nedan:

https://hb-se.zoom.us/j/67536808669

Om du av någon anledning inte har möjlighet att medverka digitalt omber vi dig vänligen kontakta Jonas Ehrenberg senast den 2021-09-08 för att hitta en alternativ lösning till deltagande.