Högre seminariet inom BoI: “Performing interdisciplinary knowledge: Information work in emerging interdisciplinary research”

Eystein Gullbekk (OsloMet) presenterar doktorsavhandling:

“Performing interdisciplinary knowledge: Information work in emerging interdisciplinary research”

Språk: English

Chair: Ola Pilerot

zoom: Meeting ID: 686 0726 0075

Detta är en del av det högre seminariet på biblioteks- och informationsvetenskap. Kontakta Gustaf Nelhans för frågor om seminarieverksamheten.