Forskargruppsmöte: Kunskapens infrastrukturer (KIR)

Populärvetenskap och vetenskaplig kommunikation. 

Vid detta tillfälle diskuterar vi hur att använda olika former av mediala kanaler för att kommunicera forskning och komma i kontakt med andra forskare – men också hur dessa kanaler kan användas för att kommunicera med en bredare allmänhet.

Har du frågor eller är intresserad av att delta? Kontakta Julia Pennlert eller Björn Hammarfeldt. 

Läs mer om forskargruppen Kunskapens infrastrukturer