Högre seminariet inom LIS: What kind of openness do we want?

What kind of openness do we want?

Läs mer på engelska sidan.

Språk: Engelska

Chair: Björn Hammarfelt

zoom: Meeting ID: 633 1824 8748

Detta är en del av det högre seminariet inom biblioteks- och informationsvetenskap. Kontakta Gustaf Nelhans för frågor om seminarieverksamheten.