FoUS seminarium: "Nya" klientmöten inom en digitaliserad socialtjänst?

Hur påverkar användningen av digitala verktyg mötet mellan medborgare och offentliga tjänstemän? Den fråga står i fokus i ett forskningsprojekt, som genomförs av Julia Carlsson, fil. dr i offentlig förvaltning och universitetslektor i företagsekonomi i Borås och Petra Svensson, fil. dr i offentlig förvaltning och universitetslektor i statsvetenskap i Halmstad. I studien undersöker de socialsekreterares uppfattningar om sin relation till klienter i tre olika kommuner som kommit olika långt i sitt digitaliseringsarbete. 

Anmälan och mer information