Mittseminarium: Gülru Bulkan & Mohsen Parchami

Välkommen när de två doktoranderna Gülru Bulkan och Mohsen Parchami inom Resursåtervinning kommer genomföra sina mittseminarier.

Titlarna på presentationerna är:

Gülru Bulkan
Bioethanol Process to Bio-Refinery Using Fungi and Organosolv Pretreatment

Mohsen Parchami
Valorization of industrial by-product: brewer’s spent grain (BSG), a brewery by-product

Mittseminariet kommer genomföras på Zoom. Vänligen kontakta Jonas Edberg för länk.