Spikning av avhandling

Pieta Eklund spikar sin avhandling med titeln Academic librarianship in flux: the dynamics of negotiating professional jurisidiction.

Endast för inbjudna gäster.