BHS-seminariet | Josefine Wikström, Gustav Strandberg, Kim West (SH)

Kritik av konstens frihet.

Presentation av boken Kritik av konstens frihet, som utgår från Myndigheten för kulturanalys uppmärksammade rapport Så fri är konsten. I Kritik av konstens frihet visar Gustav Strandberg, Kim West och Josefine Wikström att Myndigheten för kulturanalys saknar tillräcklig grund för påståendet att det sker ”kulturpolitisk styrning” som påverkar den ”konstnärliga friheten på ett negativt sätt”, framför allt på nationell nivå. Kritik av konstens frihet diskuterar istället en serie kritiska frågor: hur bör vi förstå begreppet ”konstens frihet” under samtida förutsättningar? Vilka är relationerna mellan det begreppet och de ”kreativa näringarnas” fält? Vad betyder metaforen ”armlängds avstånd”? Och vilka skulle de politiska implikationerna vara av en sträng förståelse av ”konstens frihet”? På en mer grundläggande nivå vill denna bok bidra till att öppna ett samtal om vad en långsiktig, progressiv och antirasistisk kulturpolitik skulle kunna vara i Sverige idag, mot bakgrund av ett politiskt läge som kännetecknas av konservativa, xenofobiska och antiintellektuella krafters allt starkare inflytande.

Språk: Svenska