BHS-seminariet | Ola Pilerot & Jenny Lindberg

Steget före i folkbiblioteket.

Folkbiblioteksarbete i Sverige har blivit alltmer komplext, bland annat genom förändrade användargrupper och ökade och nya förväntningar på bibliotekens utbud och tjänster. Den övergripande frågan för det projekt som presenteras i det här seminariet är hur folkbibliotekarier håller sig ajour och utvecklar kunskaper om sådant de uppfattar att de behöver veta för att göra ett bra arbete. Utifrån analyser av empiriska data i form av 800 besvarade enkäter och tio intervjuer med folkbiblioteksmedarbetare syftar seminariet till att diskutera framträdande teman och tentativa resultat som ska presenteras i en kommande tidskriftspublikation.

https://www.hb.se/forskning/forskningsportal/projekt/steget-fore-i-folkbiblioteket/  

Språk: svenska.