Disputation: Lukitawesa

Välkommen när doktoranden Lukitawesa försvarar sin avhandling inom Resursåtervinning med titeln:

Methane and Volatile Fatty Acids Production from Toxic Substrate

Länk till avhandlingen: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-23037

Opponent är Jerry Murphy, professor vid University College Cork, Irland.

I och med att Högskolan i Borås har smittskyddsrestriktioner på plats kommer disputationen genomföras utan publik i lokalen. Publik kan ta del av disputationen digitalt och kostnadsfritt via högskolans YouTube-kanal. Anslut genom länken nedan:

Om du av någon anledning inte har möjlighet att medverka digitalt omber vi dig vänligen kontakta Jonas Edberg senast den 2020-10-28 för att hitta en alternativ lösning till deltagande.