Så blir en högskola hållbar

Högskolan i Borås

– Vi vill visa modeller för hur man kan jobba med hållbar utveckling på en högskola men också visa på begreppets komplexitet. Miljöcertifieringen som Högskolan i Borås har är till exempel bara ett av tre spår som ingår i begreppet hållbar utveckling, berättar Jan Nolin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap och en av författarna bakom boken.

Om rapporten
Rapporten “The University of Borås as a sustainable university” är nummer 31 i högskolans rapportserie Vetenskap för profession. Den är skriven av Jan Nolin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap och Björn Brorström, professor i företagsekonomi och rektor vid Högskolan i Borås.

Begreppet hållbar utveckling handlar om ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Genom att koppla ihop de globala målen inom hållbar utveckling med lokala mål och lokal kompetens, som till exempel högskolans forskare, kan man skapa förändring. Boken beskriver de olika faser organisationer går igenom på vägen mot integrerad hållbarhet.

Ekonomiska incitament

Universitet och högskolor har som uppgift att hjälpa samhället framåt. Nu är samhället i ett läge där jordens befolkning måste börja leva på ett nytt, mer hållbart sätt. Då spelar forskningen en stor roll för att nå målen.

– Vi tycker att de lärosäten som blir bra på hållbar utveckling ska gynnas genom att få ekonomiska incitament från regeringen, avslutar Jan Nolin.

Text: Ida Borenstein
Bild. Anna Sigge