Ambulansvårdare som använder en strokehjälm på en patient

Strokehjälmen kan rädda liv

Christer Axelsson, biträdande professor vid Högskolan i Borås och ambulanssjuksköterska, är samordnare för det så kallade strokehjälmsprojektet (vars kliniska studie har namnet AmbuStroke) inom ambulanssjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han berättar att det än så länge är för tidigt att säga något om resultatet. I det här skedet testas utrustningen för att kunna bli CE-märkt, en märkning där tillverkaren visar att en produkt uppfyller EU:s säkerhetskrav.

– Med hjälp av hjälmen gör vi mätningar i ambulansen, säger han. Därefter görs kontroll med datortomografi och hjälm inne på sjukhuset. Dessa data samlas ihop för att överensstämmelsen mellan de olika mätningarna ska kunna jämföras.

Stroke kan orsakas antingen av blodpropp i hjärnan eller av blödning. Vid blodpropp är det mycket viktigt att proppupplösande medicin ges snabbt för att skadorna på hjärnan ska minimeras, men dessa mediciner ska absolut inte ges om stroken orsakas av blödning.

Syftet med strokehjälmen är att man redan i ambulansen ska kunna ta reda på ifall det är en stroke orsakad av blödning, i stället för att vänta på att en datortomografi görs på sjukhuset.

Tester ska pågå i flera år

Testerna av detta hjälpmedel började under sommaren 2015 och kommer att pågå i flera år, eftersom cirka 500 patienter ska ingå i testerna.

– Vi åker i en bedömningsbil som, när det fungerar för det övriga arbetet, följer med ambulanser som är på väg ut till de fall som SOS Alarm misstänker är stroke. Än så länge har vi lite trubbiga instrument och riktlinjer för vilka patienter som ska inkluderas, men vi håller på att förbättra detta.

Det som kallas strokehjälm är egentligen snarare ett huvudstöd än en hjälm. Men i den första prototypen användes en cykelhjälm och så började hjälpmedlet kallas för strokehjälm.

”Hjälmen” är utrustad med antenner som sänder mikrovågor, ungefär sådana som i mobiltelefoner, fast med lägre effekt. Patienten läggs med huvudet i hjälmen och antennerna fälls ned. De mäter upp ett spridningsmönster i hjärnan, som skickas till ett datorprogram där en algoritm som känner igen olika mönster letar efter spridningsmönster som är karaktäristiska förblödningar. Om ett sådant mönster hittas kan man misstänka blödning, och i så fall ska proppupplösande medicin inte ges. Om det inte hittas är förhoppningen att detta ska räcka för att utesluta blödning, så att patienten kan få medicin omgående.

Ledande i världen

Det finns liknande studier på andra platser i världen, men den här har kommit längst och är den första som sker i ambulansmiljö. När utrustningen har blivit CE-märkt går projektet vidare och då ska dess egenskaper i behandling testas.

Läs mer

Viktig kunskap om Stroke

Mer om Christer Axelsson

Text: Lena M Fredriksson
Foto: Håkan Hörnell / Medfield diagnostics