Nils-Krister Persson, Docent

Nummer 1 2017

FOKUS

Hemtjänst i fin form.
Arbetslivsforskarna vid Högskolan i Borås är något på spåren i Göteborgs Stad där mer fysisk aktivitet skapar en mer hållbar verksamhet.

Fyra röster om Högskolan i Borås 40 år.
Vad har hänt sedan starten 1977? Vad gör oss unika? Vad är skillnaden på forskningen förr och nu? Och vad blir nästa milstolpe?

Hur ser nästa kapitel ut för e-boken i Sverige?
Trots att e-boken inte har slagit igenom lockar den nya läsare. Forskare studerar problemen och möjligheterna just nu.

PERSONLIGT

Smart Textiles gör världen bättre.
Följ docenten, universitetslektorn och forskningsledaren Nils-Krister Persson under en, som vanligt, fullspäckad arbetsdag.

Han ger oss nya sätt att se på gamla sanningar. 
Okunskap är ett stort problem för ett inkluderande samhälle. Viktor Aldrin vill inge hopp för framtiden genom sin unika forskning om bland annat skolavslutning i kyrkan.

Hej, Henrik Linusson!
Hur mycket kan vi lita på tekniken?

AKTUELLT

Designar aska för världens mat och miljö. 
40 procent av fosforn i avlopp ska återföras som växtnäring 2018, men avloppsslam direkt på åkern innebär stora risker. Designad aska kan vara lösningen.

Nu och då - i nyfikenhetens tjänst.

Ren vinst för trakten.

Dynamisk utveckling i Borås.