Roland Andersson

Dynamisk utveckling i Borås

Forskningen vid Högskolan i Borås berikar bygden, regionen och landet. Ja, mycket av den når även utomlands. Men framförallt är den en förutsättning för bra utbildning, enligt Roland Andersson, ordförande i styrelsen vid Högskolan i Borås.
– Det fungerar åt båda hållen, säger han. Forskning behövs för en bra utbildning och bra utbildning behövs för forskningen. När det bedrivs forskning och finns lärare som forskar flyttas positionerna fram hela tiden och man stagnerar inte. Den forskning som bedrivs och har bedrivits vid Högskolan i Borås har haft stor betydelse för lärosätets utveckling.

Roland Andersson har god inblick i Högskolan i Borås, både när det gäller forskning och utbildning men även när det gäller betydelsen för omgivningen. Han är alltså högskolans styrelseordförande. Han har också varit kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Borås samt regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen. På så sätt har han mött högskolan i flera olika roller.
– Högskolan har haft stor betydelse för kommunens och bygdens utveckling. När tekokrisen härjade på 1970-talet konstaterades det att vi var väldigt lågutbildade i vår bygd. Tack vare högskolan har utbildningsnivån höjts kraftigt, vilket har bidragit till att Borås nu är en mångfacetterad stad som är bättre rustad till exempel när det gäller att återhämta sig vid negativa besked från industrierna. Högskolan är också betydelsefull för trakten eftersom den utbildar personer som behövs för anställning här inom olika yrkesområden.

Han vill gärna lyfta fram områden som smarta textilier och resursåtervinning, som har utvecklats mycket tack vare forskning i Borås.
– Inom dessa områden bedriver högskolan unika projekt som låter tala för sig både nationellt och internationellt.

Betonar betydelsen av finansiella bidrag

I den strategi som styrelsen vid Högskolan i Borås har beslutat ingår en strävan att bli ett 60:40-lärosäte. Siffrorna anger hur stor del av verksamheten som är utbildning respektive forskning. Utbildning ska stå för 60 procent och forskning för 40 procent av verksamheten.

För att lyckas med det behövs mer statliga forskningsanslag, men också mer bidrag från externa finansiärer.
– Jag tror att det finns goda utsikter att få ökade bidrag, för jag är övertygad om att tio satsade miljoner på Högskolan i Borås skapar mer utveckling och dynamik än vad kanske trettio miljoner skulle göra på Chalmers eller något annat stort lärosäte. Det beror på att mindre lärosäten inte har samma tröghet som de större. Nu hoppas jag på mer anslag och fler examensrättigheter på forskarnivå, och att vi blir det tredje universitetet i Västsverige!

Text: Lena M Fredriksson
Foto: Anna Sigge