Hej, Henrik Linusson!

Vad handlar din forskning om?

– Det handlar om att förutse vissa typer av problem genom automatiserad dataanalys. Med tekniker som data mining och maskininlärning söker vi efter mönster, samband och särskiljning i stora mängder data. Jag arbetar med prediktiv analys och väldigt förenklat kan det jämföras med väderprognoser. Specifikt arbetar jag med conformal prediction, som går ut på att bedöma vilken tillit vi bör ha till datamodeller och prediktionerna de gör. Om en väderprognos säger att det ska bli sol och det sedan regnar, då tycker vi att väderprognosen varit dålig. Men egentligen handlar det kanske om att vi haft för stort förtroende till modellen. Då vore det toppen om vi i samband med prognosen får veta till vilken grad vi kan lita på modellen, om prognosen säger att det är 50 eller 99 procent chans för sol kan vi tänkas agera olika.

Varför är din forskning så viktig?

– Jag skulle vilja säga att automatisering, datamodellering och prediktion redan används mycket i samhället. Google, Microsoft och andra framstående företag tillämpar tekniken i verkligheten. Det går inte att låta datorn gissa sig fram, utan det krävs ytterligare en faktor som talar om hur mycket vi kan lita på tekniken. Där tillför forskningen en viktig säkerhet.

Henrik Linusson
Är: Universitetsadjunkt i datavetenskap samt forskarstuderande vid Högskolan i Borås.
Tidigare erfarenhet: Spenderat den största delen av mitt vuxna liv som student. Bland annat med en utbildning i systemarkitektur och en magisterutbildning i informatik vid Högskolan i Borås. Jag har även jobbat som webbredaktör och i butiker inom webb och datorspel.

Hur ser en vardag ut för dig?

– Oj, det är svårt eftersom mina vardagar är så varierade. Jag har ganska stor frihet i tjänsten och mycket forskningstid. Som doktorand hade jag 80 procent forskningstid. Men en vanlig dag kan innehålla aktiviteter som forskningsmöten, föreläsningar, att rätta tentor och ibland sitta och programmera.

Har du någon förebild i forskarvärlden?

– Richard Feynman, en teoretisk fysiker som dessutom sagt att han hatar datavetenskap. Men jag gillar honom för hans nyfikenhet och att han inte var rädd för att ställa dumma frågor. Han tog inget för givet, grävde djupt i detaljer för att sedan bena ut dem. Det är saker som jag försöker ta med mig i mitt eget arbete.

Vad hade du jobbat med om du inte var forskare?

– Ända sedan jag började med forskningen har jag insett att det här är precis vad jag ska göra. Dels på grund av friheten men också för att jag har mycket att säga till om. Men för att gissa så skulle jag förmodligen suttit som programmerare eller systemutvecklare någonstans.

Vad har du för fritidsintressen?

– Jag är intresserad av spel i alla dess former, både datorspel och brädspel. Programmering ligger i gränslandet mellan vad som är arbete och vad som är fritid, men jag programmerar gärna om jag får en liten stund över.

Text: Robert Nilsson
Foto: Henrik Linusson