Bertil Sparf

Ren vinst för trakten

– Vi vill understödja det som är högskolans spets för att vi tror på det som en lokal och regional kraft, säger Bertil Sparf. När högskolan blir starkare blir affärslivet i trakten starkare och det gynnar förstås vår bank och stiftelse som då går med vinst och får ännu mer pengar över att dela ut. Det är som en uppåtgående spiral.

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad är majoritetsägare i Swedbank Sjuhärad AB. Utdelningen på stiftelsens aktieinnehav delas ut för att stödja lokal forskning, utbildning, näringsliv, kultur och idrott.
– Både stiftelsen och banken är idéburna verksamheter och vi har beslut på att vårt överskott ska stanna lokalt, säger Bertil Sparf. Ungefär 40 procent av det vi delar ut går till forskning. Det beror på att vi vill verka långsiktigt och bidra till att Högskolan i Borås blir Västsveriges tredje universitet. Det är en stor symbolfråga och skulle ge en statushöjning som gör att ännu fler studenter skulle söka sig hit och att spetsområdena skulle vässas ytterligare.

Därför väljer stiftelsen att stödja projekt som de tror bidrar till att stärka högskolans spetsområden. Under 2016 har de till exempel varit med och anordnat evenemanget Days of Knowledge tillsammans med högskolan, Borås Stad och Swedbank Sjuhärad, där priser och stipendier delades ut.

Den här gången var det bland annat sju forskningsprojekt som fick bidrag på sammanlagt närmare 2,4 miljoner kronor. Projekten handlade till exempel om återvinning och återbruk, konkurrenskraftig lokal textiltillverkning, anskaffande av laboratorieinstrument och en gästforskare inom handelsutveckling.
– Våra bidrag är förstås inte alls avgörande i högskolans budget, men vi hjälper till med en liten insats här och en liten insats där och tror att det gör nytta. Vi hoppas att det sprider en känsla av stolthet och på så vis även peppar och inspirerar andra.

Text: Lena M Fredriksson
Foto: Klas Svensson