Armband med vävda, artificiella muskler

Nummer 1 2018

FOKUS

Lätt, billig och effektiv – textilreaktorn tar mark på återvinningsfronten.
En ny typ av reaktor i ett textilt material omvandlar olika slags avfall till nya produkter, exempelvis biobränsle.

Smarta textilier får robotar att röra sig.
Forskning om avancerade informationssystem och smarta textilier i samarbete kring ett av de mest omtalade vetenskapliga framtidsområdena: robotar.

Vi är alla människor i vården.
16 doktorander bedriver forskarstudier inom högskolans nyaste forskarutbildning Människan i vården.

PERSONLIGT

Hjärtefrågan driver honom varje dag.
Johans Herlitz, professor i prehospital akutsjukvård, har varit med och förändrat och förbättrat vården vid hjärtinfarkt dramatiskt.

Insikterna lyfter lärarutbildningen.
Universitetslektor Kathleen Mahon forskar inom högskolepedagogik med fokus på hur universitetens förhållanden påverkar undervisning och lärande.

AKTUELLT

Tillit avgörande när tretton företag forskar tillsammans.
Syftet med projektet är att forskare och företag ska ta reda på hur innovationsprocesser, som baseras på stora mängder information, kan förbättras.

Idéfabriken Borås tar form.
”Innovationsplattform Borås” har som mål att skapa en bättre miljö för arbetet mot en hållbar stadsutveckling i Borås.

Utblick. Teknik för bättre ambulanssjukvård
Universitetslektor Hanna Maurin Söderholm reflekterar över hur ny teknik kan förbättra ambulanssjukvården.