Framtidens svenska textil hänger inte på en tråd

– Det handlar inte enbart om material-teknologi. Vi använder teknologi för att finna både hållbara och ekonomiska lösningar. Vi siktar också på att det vi forskar fram ska kunna användas i industrin i en relativt snar framtid, säger Vincent Nierstrasz, professor i textil materialteknologi vid Textilhögskolan, som är den som leder forskningsarbetet.

Forskningen är anpassad för Sveriges och Sjuhärads textilindustri.

– Här finns ingen framtid i produktion av stora volymer. Här gäller exklusiva produkter som kunder är villiga att betala bra för. Plagg och textilier anpassade för enskilda individer och smala ändamål, poängterar Vincent Nierstrasz.

Mindre vatten inom textilproduktionen

Konventionell textil produktion får fram önskade effekter genom stora bad med kemikalier och vatten. Men bara en del av de kostsamma kemikalierna kommer till nytta. Mycket följer med vattnet som sedan måste renas för dyra pengar. Blöta textilier kräver också energi för att torkas, vilket är både ohållbart och oekonomiskt.

– Med bland annat skrivarteknik finner vi metoder för att behandla textilier och tillföra specifika egenskaper med hög precision, utan överflödig användning av kemikalier och utan utsläpp.

Att kombinera resurssnål och ekonomisk produktion med hållbarhet röner stort intresse i textilindustrin.

– Branschen är van vid att hållbarhet ger fördelar på marknaden. Det som vi utvecklar spar också pengar i produktionen. Då finns det goda argument hela vägen. Intresset hos industrin är stort och växer hela tiden. Vi fokuserar på att använda så lite vatten som möjligt i våra processer.

Internationellt forskarteam

Textilbranschen, genom organisationen TEKO, Sveriges Textil och Modeföretag, är delaktiga och ger input till forskningen och Stiftelsen Svensk Textilforskning, som står TEKO nära, bidrar med 10 miljoner kronor. KK-stiftelsen, som finansierar högskolornas forskning med tidigare löntagarfondspengar, är ännu en aktör som gör denna forskning möjlig.

Forskarteamet är i hög grad internationellt; vägarna till Borås har varit olika. Vincent Nierstrasz som är holländare med bred internationell bakgrund inom textil forskning, främst i Holland och Belgien, tvekade inte länge när han fick frågan om att forska på svensk mark.

– Jag har sett många universitet från insidan genom samarbete inom AUTEX, Association of Universities for Textiles och dess masterprogram E-TEAM. När jag nätverkade med olika universitet och högskolor upptäckte jag att Borås var speciellt. Här möts olika forskningsområden och teknologier och kontakterna är goda med industrin. När jag erbjöds en professur här var valet självklart, säger Vincent Nierstrasz.

Postdoktor Junchun Yu från Kina kom först till KTH i Stockholm.

– Det var KTH:s position inom nanoteknik som lockade. Sedan fortsatte jag till Umeå där jag doktorerade inom området polymerer och kolnanokompositer, och nu har jag möjlighet att forska vidare här i Borås och fokuserar på innovationer inom bläckstråle- och 3D-tryck.

Digitaltryck på textilier

Sverige lockade även Sina Seipel från högskolan i tyska Reutlingen. Hon tog chansen via ett utbytesprogram. Nu är hon doktorand i Borås och forskar kring hur textilier kan ges olika egenskaper som påverkas av UV-ljus.

På plats i labbet visar Junchun Yu exempel på sitt arbete med digitaltryck. I grunden handlar det om samma teknik som används i sådana skrivare för papper som numera är vanliga i många hem. För framtida industriell användning på textil ställs dock helt andra krav. Här gäller det i första hand inte att ge färg eller mönster utan istället att tillföra speciella egenskaper. Till exempel att få fram textilier som avvisar smuts eller vatten, fungerar som sensorer eller leder elektricitet som överför information. Möjligheterna är många, och alla är ännu inte kända. Mycket av grundarbetet handlar om att trycka i en färg. Enfärgsutskrifter avslöjar nämligen skrivhuvudets och bläckets prestanda.

Färgtryck med hög precision

Junchun Yus provutskrift görs klart. På figurer och text ser det fint ut, men på hela ytor syns avslöjande ränder. Här gäller droppar i picostorlek, 10-12 liter, en miljarddels milliliter. Hög precision alltså. Presterar enskilda munstycken i skrivhuvudet inte fullt ut så märks det.

– Om vi jobbar med färg kan vissa brister tolereras. Men om det handlar om till exempel en hjärtsensor får inget fallera. Därför måste vi få fram metoder som är fullständigt tillförlitliga, säger Vincent Nierstrasz.

Tillverkarna av skrivare och skriv-huvud når kontinuerligt allt högre nivåer. I Borås forskas och utvecklas just skrivarna och skrivhuvudena för textil användning inom specifika områden. För industriell användning ställs krav på hög hastighet och rejäl utskriftsbredd. 30 meter i minuten är toppkrav. Det är för inköpet av en sådan fullskaleskrivare som pengarna från Stiftelsen Svensk Textilforskning kommer till stor nytta.

Visuella effekter med UV-ljus

Något annat som på flertalet sätt är aktuellt inom forskningen är UV-ljus, som bland annat används för att härda tryck. UV-känsligt material kan också appliceras på textil för att skapa visuella effekter.

– En skiddräkt kan fås att ändra färg när solen kommer fram. En fräck effekt som kan locka köpare. Kläder kan ge besked om när det är dags att skydda sig mot solens strålar, säger Sina Seipel, som fokuserar på UV-ljus i sin forskning som leder mot en doktorstitel.

För att visa principen lyser hon med en UV-lampa på en textil och strax träder en tryckt zebra fram. Och när UV-lampan avlägsnas, bleknar zebran bort.

I labbet finns även en 3D-skrivare, men den har ett otippat användningsområde.

– Vi använder inte den för att bygga tredimensionellt på textil. Vi använder den för att applicera material utan att använda lösningsmedel, förklarar Junchun Yu.

Att belägga textilier med skikt som effektivt avvisar vatten och smuts är viktiga delar inom forskningsgruppen. Miljö- och hälsofarliga fluorkarboner har tidigare löst detta, men nu söker man efter nya lösningar som skonar miljö och hälsa. Samtidigt söks antistatiska egenskaper.

Snart kan forskning vara verklighet

Avslutningsvis berättar Vincent Nierstrasz om ett annat lovande område: superkritisk koldioxid. Denna uppträder i flytande form och kan då ersätta vatten i textila processer.

– En del av den forskning som vi bedriver kan i en ganska nära framtid tillämpas i industrin. Annat är mer långsiktigt. Och ur varje lösning vi finner uppstår nya frågeställningar att gå vidare med, förklarar professor Nierstrasz, som poängterar hur forsk-ningen tillför viktig framtidsinriktad kunskap till undervisningen.

– När våra studenter går vidare till jobb kommer de att i företagen möta det som vi forskar om idag, avslutar han.


Öppet för samarbeten
Anne Ludvigson är ordförande i TEKO, Sveriges Textil & Modeföretag och vd i familjeföretaget Ludvigson Invest, vars ägda bolag främst driver textil utveckling och är kända för tillverkning av växthus- och inredningstextilier. Hon medger att branschen tidigare inte alltid har varit så öppen för forskningssamarbeten som den är idag.

Kort om Smart Textiles
Smart Textiles är en forskningsmiljö där Högskolan i Borås, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swerea IVF och Inkubatorn i Borås samarbetar.

450 forsknings- och företagsprojekt har startats sedan 2006, med fokus på textil utveckling som ger bättre vardag för människor samt skapar nya arbetstillfällen.

Smart Textiles tre huvudområden är:
• Hälsa och medicin
• Hållbar textil
• Arkitektur och miljö

Med 7 miljoner kronor under 10 år är Vinnova huvudfinansiär av Smart Textiles. Minst lika mycket kommer från regionala finansiärer, bland dem Västra Götalands-regionen, Sjuhärads Kommunalförbund och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

– Vi hade ingen sådan vana i industrin. Storsatsningen Smart Textiles har gett oss mycket lärdom och erfarenhet och jag hoppas att vi kan utveckla samarbetet med forskningen ännu mer.

Konkret och handfast, ja. Men Anne Ludvigson pekar också på personers betydelse.

– Med Vincent Nierstrasz har vi en forskningsledare som brinner för forskningen och branschen.

En öppen forskningsmiljö där resultaten blir tillgängliga för alla hör till det som Per-Olof Hygren uppskattar med Textilhögskolan. Han var ordförande i Stiftelsen Svensk Textilforskning när beslut togs om att bidra med 10 miljoner till materialteknisk forskning. Ett rekordbelopp i stiftelsens historia.

– Stiftelsen är branschorganisationen TEKO:s innovationsorgan. Tillgångar har byggts upp av branschen under lång tid. Avkastningen ska främst främja forskning och högre utbildning inom det textila området, säger han.


Läs mer

"10 miljoner till ny teknik - för en renare textilbransch"

Mer om Vincent Nierstrasz

Mer om Junchun Yu

Mer om Sina Seipel

Text: Ingemar Brink
Foto: Anna Sigge