Hej, Gabriella Norberg Boysen!

- GUIDAR TILL OPTIMAL VÅRDNIVÅ

Porträtt på Gabriella Norberg Boysen framför en ambulansVad handlar din forskning om?

– Mitt forskningsprojekt, Vård på Rätt Vårdnivå (VRV), handlar om att identifiera primärvårdspatienter inom ambulanssjukvården och guida dem till en optimal vårdnivå. I dag är det många patienter med primärvårdsbehov som kontaktar ambulansen. Dessa patienter skulle lika gärna kunna få den hjälp de behöver på en vårdcentral snarare än på en akutmottagning. Frågor jag vill besvara är om ambulanssjuksköterskan kan bedöma dessa patienter till rätt vårdnivå med bibehållen medicinsk säkerhet och om patienten ändå känner tillit till vården.

Gabriella Norberg Boysen
Är: Doktorand inom vårdvetenskap vid Högskolan i Borås sedan 2011.
Arbetar: 50% på Högskolan i Borås som doktorand och 60% inom ambulanssjukvården. Är dessutom inskriven på forskarhögskolan vid Jönköping University.
Tidigare erfarenhet: Sedan 90-talet arbetat som ambulanssjuksköterska i Kungälvregionen och har tre specialistutbildningar, ambulanssjukvård, anestesi samt forensicnursing. Hennes forskningsprojekt heter "Vård på Rätt Vårdnivå" och kallas VRV-projektet. Det är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Borås, ambulans, akutmottagning, primärvård och kommun och finansieras av Länsförsäkringar Älvsborg.

Varför är din forskning viktig?

– Därför att den bidrar till en samhällsnytta. Om patienten får rätt vård gynnar det alla inblandade parter. En vårdcentral har bättre möjligheter till uppföljning och kontinuitet än en akutmottagning och har vanligtvis kortare väntetid. För primärvårdspatienterna innebär det ett minskat lidande om de kan köras direkt till vårdcentralen istället för akutmottagningen. Primärvården är billigare än sjukhusvården, så rent ekonomiskt finns det också fördelar.

Du är själv ambulansjuksköterska, har du någon nytta av det i din forskning?

– Det har gett min forskning en verklighetsförankring. Ambulansvården är en verksamhet som är i stor förändring och jag kan inte komma med gamla råd och rön som inte passar in. Därför är det viktigt för mig att ha kvar en fot i den världen.

Har du någon förebild i forskarvärlden?

– Min huvudhandledare Birgitta Wireklint Sundström. Det finns ingen jag känner som har en sådan energi och som brinner så för forskning. Hon är otroligt engagerad och har en nyfikenhet som smittar av sig.

Vad hade du jobbat med om du inte var forskare?

– Jag hade fortsatt jobba på ambulansen, jag trivs jättebra där. Det är en utmaning och jag känner att jag hela tiden kan bli bättre. Sedan tycker jag om ovissheten att inte veta vilka patienter jag möter eller vad de behöver hjälp med utan bara försöka göra det bästa utav varje situation. Det är en tillfredsställelse att få lämna över en nöjd patient.

Vad har du för fritidsintressen?

– Jag tycker om att vara ute i naturen, dona i trädgården, snickra och mura, det är avkopplande. Sedan älskar jag sol, värme och bad, gärna utomlands. Men sommaren är bäst i Sverige.

Läs mer

Läs mer om projektet Vård på rätt vårdnivå (VRV)

Mer om Gabriella Norberg Boysen

Text: Jon Ulvsgärd
Foto: Gabriella Norberg Boysen