Nummer 2 2017

Linnea Bågander, doktorand

FOKUS

Nyfikenhet tänjer tankens gränser.
Doktoranden Linnea Båganders konstnärliga grundforskning kan leda till de mest oväntade resultat.

PreHospen – förkämpar för tidig vård. 
Forskningen förbättrar ambulanssjuksköterskornas vardag och gör personalbristen till en akut politisk fråga.

PERSONLIGT

Tillgänglig information – nyckeln till integration. 
Banbrytande professorn Annemaree Lloyd studerar hur flyktingar kan komma in i samhället via biblioteken.

Järnkoll på hjärnmyter. 
Docenten Anita Norlund slår hål på neuromyterna på grund av de allvarliga konsekvenserna för lärare och elever. Oerhört provocerande tycker en del.

AKTUELLT

Migrationen kan gynna svensk textilproduktion.
Alltifrån fabriksägare till skräddare har kommit till Sverige de senaste åren – ”Konfektion 4.0” har undersökt hur kompetensen kan tas tillvara.

Regionen under lupp.
Professorn Rolf Solli har tillsammans med ett tiotal forskare granskat den politiska organisationen i Västra Götaland.

Öppet för alla. Men till vilket pris?
Högskolans sakkunniga diskuterar utmaningarna och möjligheterna med Open Access för publikationer och forskningsdata.

Forskning visar vägen för framgångsrika företag.
Medarbetare med möjlighet att påverka tar ansvar och skapar hållbara, lönsamma organisationer.

Utblick: Kunskap på export för att möta världens utmaning.
Professorn Mohammad Taherzadeh reflekterar över hur högskolans kunskap om resursåtervinning tacklar världens behov av hållbar energi.