Regionen under lupp

I november 2015 fick Högskolan i Borås uppdraget att göra en utvärdering av Västra Götalandsregionens politiska organisation. Nu, nästan två år senare, är den klar.

Ett tiotal forskare, över 130 intervjuer, enkäter och ett otal dokument ur arkiven har skapat underlaget som regionen ska använda för att förbättra den politiska organisationen till nästa mandatperiod (med start 2019).

– Under mina 40 år som forskare har jag aldrig varit med om så här mycket material, säger Rolf Solli, projektledare och föreståndare för Centrum för välfärdsstudier.

Rolf Solli är professor i företagsekonomi och den som tog över taktpinnen när projektets ursprungliga ledare, Lotta Dellve, bytte jobb. Forskarna har jobbat tvärvetenskapligt (till exempel inom företagsekonomi, socialt arbete, information management, psykologi och arbetsvetenskap) för att fokusera på tio frågor som formulerades tillsammans med regionens politiker vid starten.

Varken medborgare eller politiker är speciellt förtjusta i att ses.


Resultaten, som har presenterats för regionen i september, är uppdelade i tre spår. Det första rör politikerrollen: enligt undersökningen tilldelas nya politiker, regelbundet och utan större introduktion, svåra uppdrag – medan politiker med mer erfarenhet får ”enklare” uppdrag.

– När vi presenterade det för regionen blev många förvånade, men underlaget är tydligt, säger Rolf Solli. Att få knapphändig information och sedan tilldelas ett tufft uppdrag direkt – det är inte konstigt att en del nya politiker hoppar av snabbt.

Det andra spåret gäller relationen mellan politiker och medborgare. Den dialog politikerna är bundna att genomföra med sina väljare (och icke-väljare) är sällan tillräckligt omfattande, menar Rolf Solli.

– Det är inte det att kontaktytorna inte finns – det arrangeras torgmöten och diverse aktiviteter där allmänheten kan träffa politiker. Ett problem är att medborgarna väldigt sällan känner till att de här aktiviteterna sker, ett annat är att få av dem som känner till det är intresserade.

Just resultaten kring medborgardialog är framtagna i samarbete med SOM-institutet i Göteborg. Forskargruppen i Borås skickade med ett par frågor i samband med fjolårets stora medborgarundersökning.

– Det verkar som om varken medborgare eller politiker är speciellt förtjusta i att ses, säger Rolf Solli. Många känner att om de väl har röstat på en politiker så får det räcka, de lägger hellre sin tid på annat.

I det tredje spåret har Rolf Solli själv, tillsammans med Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås, värderat den organisering som sedan 1999 används för att styra i regionen: beställar-/utförarmodellen (där de politiska hälso- och sjukvårdsnämnderna är beställare och sjukhusen,vårdcentralerna etc. har utförarstyrelser). En föråldrad modell, visar resultaten.

– Det har hänt massor de senaste 18 åren, framför allt har vi en mycket större valfrihet i vården nu för tiden, säger Rolf Solli. Det gör att en brukare själv kan beställa vilken vård hen vill ha, eller att det kan komma pengar från regeringen som springer rätt igenom organisationen. Beställningarna blir mer komplicerade och resultaten svåra att förutse. Modellen krackelerar.

Läs mer

Om Centrum för välfärdsstudier.

Här hittar du rapporten.

Läs om Rolf Solli.

Text: Christian Naumanen
Foto: Västra Götalandsregion samt Ulf NIlsson