Mohammad Taherzadeh

Utblick: Kunskap på export för att möta världens utmaning

Mohammad Taherzadeh, professor i resursåtervinning vid Högskolan i Borås:

Vi inom forskningsområdet Resursåtervinning utvecklar metoder för att skapa energi som biogas, el eller etanol från avfall. Att skapa energi från avfall görs på många håll i världen och de flesta ställer sig positiva till idén. Men för beslutsfattare är det tyvärr oftast ekonomin som avgör, och hållbarhet kommer i andra hand. Nu har oljepriset sjunkit kraftigt, och då används olja i högre utsträckning medan satsningar på hållbara bränslen får stå tillbaka. Elbilar är i och för sig hett just nu, men hur hållbar är den tekniken? Hur kan vi få fram el och batterier till alla bilar? Och vad händer när de är förbrukade?

Forskningen måste fortsätta att ta fram bra idéer och satsningar. I min forskargrupp försöker vi hitta lösningar som går att använda även i stor skala. Ett exempel är att vi använder svampar för att producera cellulosaetanol, vilket kan göras i befintliga anläggningar och därför inte kräver investeringar. Vi gör just nu storskaliga försök och snart lanseras denna etanol kommersiellt.  Det finns en hel del forskning kring cellulosaetanol runt om i världen, men det här är något unikt!

Våra metoder för att producera biogas är spridda i många länder, eftersom vi har satsat mycket på kunskapsöverföring och enkla men funktionella metoder. Till exempel de biogasreaktorer av textil, som nu säljs i Indien. Det är så vi här på Högskolan i Borås kan bidra: genom vår forskning om användbara metoder, och genom att sprida kunskap om problematiken som finns och lösningar på den. Eftersom vi har inarbetad kontakt med många lärosäten i världen kan vi nå ut med kunskapen och verka för att den förs vidare även till beslutsfattarna.

Det kan vara skrämmande att tänka på framtiden, med allt som den globala uppvärmningen för med sig: sjunkande grundvattennivåer, stigande havsnivåer, torka, extremregn med mera. För att minska hoten måste vi jobba tillsammans och tänka globalt, men med den politiska turbulens som nu råder i världen är detta svårt. Vi behöver både minska resursanvändandet och ta hand om koldioxid och avfall på bättre sätt. Om politikerna ska besluta om sådana åtgärder måste de först inse allvaret. Alltså måste vi utbilda dem!

Ett drömprojekt för mig vore att bryta ned kopplingen till tiden. Tänk om vi kunde få processer att gå mycket snabbare än de gör nu. Vi har ju lyckats få biogasproduktion att ske på 7 dagar i stället för 30. Men varför inte 3? Jag tror att det går. För 100 år sedan var det omöjligt att bo i Göteborg och jobba i Borås, men nu tar resan en knapp timme. Tänk när den går på tio minuter.  Eller en sekund! Eller om vi kan skynda på fotosyntesen. Tidskopplingen är något jag vill jobba vidare med!

Text: Lena M Fredriksson
Foto: Lars Ardarve