Illustration: Johan Lindh

Nummer 2 2018

FOKUS

Säkrare, snabbare, bättre – prognoser med stor effekt
Nya dataanalytiska modeller ska hjälpa bland annat läkemedelsindustrin att bättre förutse sina utvecklingsmöjligheter.

Inkludering är nyckeln till skolan för alla
Att kunna möta och bemöta elevers olikheter. Det ger eleverna tillit till varandra och skolan och tilltro till sin egen förmåga. Forskning vid Högskolan i Borås visar på värdet av inkluderande lärmiljöer.

Scania och Volvo kör olika organisationsmodeller – vilken väg är bäst?
Hur ska ett företag organiseras för att bli lönsamt och livskraftigt, där medarbetarna mår bra, utvecklas och samtidigt levererar? 

PERSONLIGT

Det är inte bara forskning – det är en passion
Denna professor är djupt engagerad i att göra vår värld mer hållbar, till exempel genom att skapa möjligheter att återvinna textilier i betydligt högre grad än vad som görs nu.

Professorn som aldrig slutar läsa
Tom Wilson vill börja studera hur elektronisk kommunikation påverkar unga människor. Han är senior professor, 83 år och still going strong med nya projekt. 

AKTUELLT

Följer forskningens spår i samhället
För honom utgör bilderna ett konkret verktyg för att komma åt ett problem han länge kritiserat i sin forskning – nämligen hur forskning i dag alltmer utvärderas med hjälp av siffror, i stället för med fokus på bedömd kvalitet.

Nationellt nav kan göra Sverige ledande inom digitalisering
Ett nationellt forskningscentrum med fokus på samhällets digitalisering – behövs det? Och i så fall, varför? 

Nya perspektiv på framtidens hållbara sätt att leva och bo
I höst går projektet, som handlar om framtidens sätt att leva och bo på ett mer hållbart sätt, i mål och alla doktoranders projekt ska bland annat presenteras i form av en bok.

Livet, döden, ensamheten och stödstrumporna
Nu utreder forskare om en utbildning i kommunikation kan hjälpa hemtjänstpersonal att bättre fånga upp och bemöta de äldres behov av samtal.

Utblick: Drömmen är att starta en stor forskarskola
Professor Daniel Ekwall blickar ut i världen utifrån sitt forskningsområde