Daniel Ekwall

Drömmen är att starta en stor forskarskola

Utblick

"Jag har en bakgrund som universitetslektor inom logistik och som forskare inom detsamma, främst inom risk och säkerhet kopplat till transporter och logistikverksamhet.

Forskningsinriktningen textilt mananagement finns endast på Högskolan i Borås och just nu bygger vi upp vår forskningsmiljö. Området är främst kopplat till affärs- och produktionsprocessen för kläder och tekniska textilier. Forskningen tangerar flera olika områden, som industriell ekonomi, textil tillämpning och företagsekonomi, men den kan även beröra designprocesserna. Annat vi tittar på är produktionssystem och affärsupplägg, till exempel vad som produceras och var. Andra frågor handlar om infrastruktur som transporter och transportsystem, varför produktionen sker där den sker och varför lager finns där de är samt olika affärsmässiga riskfaktorer. Vi är också intresserade av frågor kring drivmedel och energikällor – allt kopplat till textila verksamheter. Vidare tittar vi på möjligheter till återanvändning och resursåtervinning av textila material utifrån ett cirkulärt tänk.

Tillgången på fibrer till textilier är en högaktuell fråga. Den bomull och ull som produceras räcker inte i förhållande till efterfrågan och därför tittar vi på andra källor att tillverka fibrer av, exempelvis trä. Produktionen av nya slags fibrer kommer i framtiden att förändra industrin. En annan fråga som behöver belysas är att vi i dag har ett överskott på textilproduktion. En tredje fråga är att textilier oftast består av blandmaterial. Hur tar vi vara på materialen och vem ska separera dem?

Forskningsområdet tar sig även an textilproduktion ur ett perspektiv om socialt ansvarstagande, CSR. Hur vet konsumenten att ett plagg är producerat under schyssta förhållanden? Företagen har sina egna CSR-koder och lägger in en egen innebörd i dem. Ett annat exempel är om det är lämpligt att förlägga ett produktionsmoment som kräver mycket vattenåtgång i ett land med ont om vatten, även om det finns billig arbetskraft där. För 10–15 år sedan sökte industrin sig till låglöneländer. En senare trend har varit att ta produktionen närmare konsumenten. Vi vill titta på vad detta innebär.

Transporter för de olika produktionsleden och mellan produktion och konsument är en annan stor fråga. Är transporter något dåligt? För företagen handlar det om att kapa kostnader, men då gäller det att få ner totalkostnaden. Ska vi sträva efter att få ner mängden transporter, eller ska vi fokusera på att få bort ”onödiga” transporter?

En mycket större fråga handlar om hur vi löser energiproduktionen, för utan energi går det varken att producera eller transportera.

Min dröm som professor är att skapa en stor forskarskola, där forskare från olika fält träffas och samarbetar. Vi behöver bygga upp vår seniora kapacitet och fylla på med doktorander. Men i första hand är det allra viktigaste dock att vi levererar bra studenter som tar sig ut, inte bara på den lokala arbetsmarknaden, utan även i världen, och tar med sig nya kunskaper hem och bygger upp nätverk av olika kompetenser."

 


 

Daniel Ekwall

Professor i textilt management vid Högskolan i Borås, berättat för Solveig Klug.

Foto Suss Wilén

Läs mer

Om Daniel Ekwall

Forskningsområdet Textil och mode