Nordisk förening för Omvårdnadsforskning inom Intensivvård

Nätverket för forskare inom intensivvård har under två dagar 26-27 november haft konferens vid Högskolan i Oslo. Teman var intensivvård till barn respektive framtidens kompetensbehov inom intensivvård.

Under 2016 ges temadagarna i Köpenhamn april 13-14 april. För mer information se webbplatsen för Nordisk förening för Omvårdnadsforskning inom Intensivvård