Doktorander på lärorikt utbyte


Doktoranderna Fredrika Sundberg och Åsa Israelsson-Skogsberg har varit på Erasmusutbyte med Brighton University. Bland annat deltog de med varsin poster i symposiet ”Sustainability and You” om respektive avhandlingsarbete.

– Vårdområdet är på stark frammarsch när det gäller hållbarhet, både i utbildning men även i forskning, säger Fredrika Sundberg.

Vid symposiet deltog bland annat forskare och lärare från hela England och presenterade olika projekt som alla hade hållbarhet som fokus.

– Många poängterade vikten av att implementera intresset om hållbarhet på ett tidigt stadium, till våra studenter. För det är de som är framtidens kollegor, medarbetare och forskare.

Simuleringsmiljö gav inspiration

På universitetet har de simuleringsmiljö där både grundutbildning och deras specialistutbildningar tränar olika scenarion.

– Eftersom vi båda är intensivvårdssjuksköterskor var vi intresserade av deras IVA-utbildning, men också deras simuleringsmiljö på universitet, säger Fredrika Sundberg. De har bland annat rum uppbyggda som vårdsalar, allt för att studenterna ska lättare ska kunna komma in i rollen som sjuksköterska. 

Dessutom besökte Fredrika och Åsa intensivvårdavdelningar.

– Vi besökte Royal Alexandra Children’s Hospital och fick en fantastisk inblick i intensivvård för barn och ungdomar. Därefter var det rundtur på The Royal Sussex County Hospital i Brighton, där vi fick se två intensivvårdsavdelningar för vuxna. Vi fick en guidad tur på avdelningarna, men även se hur deras studenter tas om hand och hur deras kliniska verksamhet i specialistutbildningen går till. De har ett nära samarbete med universitetet, säger Fredrika Sundberg.

Ny kunskap från multidisciplinärt team

De gjorde även ett studiebesök på Royal Brompton Hospital som ligger i centrala London, på en enhet som heter Childrens Long Term Ventilation Service.

– Det är ett multidisciplinärt team som arbetar med att planera komplexa överflyttningar från sjukhus till hemmet för barn som har ventilatorbehandling i hemmet, berättar Åsa Israelsson-Skogsberg. Studiebesöket gav mycket ny kunskap om ett sätt att arbeta, där representanter från berörda instanser och yrkesgrupper samarbetade i ett tidigt stadium, för att lösa dessa komplexa överflyttningar på bästa sätt för barn och familj.

Fakta

Fredrika Sundberg forskar om hur vårdmiljöer påverkar patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning och skriver på sin första artikel. Den handlar om personal på IVA och deras upplevelser av att arbeta i ett patientrum med evidensbaserad design.

Åsa Israelsson-Skogsberg forskar om livssituationen för barn och ungdomar som har ventilatorbehandling i hemmet. Även syskon och föräldrar ingår i studien. Hon arbetar nu med att samla in data, där hon intervjuar barn och ungdomar med andningsstöd i hemmet.

Läs mer

 

 

Text: Anna Kjellson
Foto: Privat