Nätverksträff 17-18 november

Under dagarna 17-18 november sammanstrålade sjutton deltagare från fem olika länder representerande åtta olika organisationer (både akademi och industri) här, på Högskolan i Borås. Det var ett två dagars samarbetsmöte inom det strategiska forskningsprogrammet Data Science. Schemat var fullspäckat med presentationer om spetsforskning och brainstorming för att finna gemensamma intresseområden.

Dessa dagar var mycket produktiva och det resulterade i två stora internationella kollaborativa projektidéer. Det omfattande arbete i att formulera ansökningar om extern finansiering för de båda projektidéerna är redan långt framskridna. Den första ansökan handlar om en Säker maskininlärningsmodellering av läkemedel, riktad till Marie Curie ITN och lämnas in redan i januari 2016. Den andra ansökan riktas också mot H2020 finansiering, denna gång för en ”forskning och innovation aktion” och avser ett projekt om virtuella museer och social plattform. Projektet samlar kompetenser från ett brett spektrum av olika men kompletterande forskningsområden inklusive kulturarv, virtuell och ”augmented” verklighet, story-led tolkning och mer. Inlämningsdatumet för andra ansökan är 4 februari 2016. Den närmaste perioden framöver kommer att bli en mycket intensiv period för gruppen.