Om tidskriften

Syftet med tidskriftsutgivningen är att: 

  • skapa ett vetenskapligt forum för kulturpolitisk forskning i Norden. Tidskriften publicerar därför i första hand vetenskapliga artiklar som presenterar forskning om kulturpolitik.
  • sprida kulturpolitiskt relevant forskning och information till övriga forskarvärlden, liksom till förvaltningar, kulturinstitutioner, media och övriga intresserade.
  • främja och stimulera debatt om kulturpolitiska frågor. Tidskriften publicerar därför även reflekterande essäer, debattinlägg och recensioner som gärna får vara författade av professionellt verksamma inom det kulturpolitiska området.

Redaktion och redaktionskommitté (2014)

Redaktion

Ansvarig utgivare:
Anders Frenander, Professor, Högskolan i Borås

Redaktör:
Sigrid Røyseng, sigrid.royseng@bi.no Professor, Handelsøyskolen BI Oslo

Redaktionssekreterare:
Anitra Guddal Figenschou, anitra@litenand.no, Høyskolelektor, Handelsøyskolen BI Oslo

Redaktionskommitté

Danmark
1. Trine Bille, FD, lektor vid Copenhagen Business School
2. Lousie Ejgod Hansen, FD, Aarhus universitet

Finland
1. Pasi Saukkonen, Senior researcher, CUPORE, Helsingfors
2. Anita Kangas, Professor, University of Jyväskylä

Island
1. Olafur Rastrick, doktorand, University of Iceland

Norge
1. Ole Marius Hylland, FD, Telemarksforskning
2. Egil Bjørnsen, FD, Agderforskning

Sverige
1. Roger Blomgren, FD, Föreståndare Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås
2. Tobias Harding, FD, Department of Social sciences and Philosophy, University of Jyväskylä