Program - forskningssymposium om prehospital akutsjukvård

8:30 Kaffe och registrering

09:00 Välkommen

Mats Tinnsten, rektor Högskolan i Borås

Den prehospitala vårdens roll i omställning av hälso- och sjukvården –
– Nära vård och koncentrerad vård

09:10 FoU chefen har ordet

Jan Kilhamn, FoU chef hälso- och sjukvård

09:25-10:45 Verksamheterna har ordet

Björn Kalin, verksamhetschef NU-sjukvården
Katarina Zamac, verksamhetschef Södra Älvsborgs Sjukhus
Åsa Högstedt, verksamhetsutvecklare, Sjukvårdens Larmcentral
Jonas Eriksson, vårdenhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Tommy Claesson, ambulanschef Kungälvs Sjukhus

Bensträckare

11:00 Plan för prehospital vård 

Björn Kalin, verksamhetschef NU-sjukvården

11:15 Panelsamtal

Birgitta Wireklint Sundström, senior professor, moderator, PreHospen

12:00 Lunch

SAMVERKAN

13:15 Klinik för Nära Vård

Carola Werner, Omsorgskoordinator, Södra Älvsborgs Sjukhus

13:35 Nära Akut Vård (NAV) - team, Södra Älvsborgs Sjukhus

Anders Almqvist, intensivvårdsläkare, Nära Vård

13:55 Scenario – Samverkan mellan polis- och ambulansstudenter


14:30 Kaffe


PREHOSPITAL BEDÖMNING & VÅRD

15:00 Prehospital bedömning av patienter med yrsel

Niclas Packendorff och Victoria Gustavsson, Ambulanssjuksköterskor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

15:20 Prehospital spinal rörelsebegränsning - En pilotstudie med fokus på den äldre patienten

Susanne Alfridsson, Ambulanssjuksköterska, SÄS, Joeri Verheul, Universitetsadjunkt, PreHospen

15:40 Prehospitalt omhändertagande av patienter med misstänkt höftfraktur

Glenn Larsson, Ambulanssjuksköterska, Med Dr, PreHospen

STROKEVÅRD I FÖRÄNDRING

16:00 ViPHS-projektet

Hanna Maurin Söderholm, universitetslektor och Magnus Andersson Hagiwara, biträdande professor, PreHospen

16:20-17:00 Avslutning & mingel

Anna Kängström och Andreas Dehre, moderatorer, PreHospen

Programmet som pdf