Kungliga biblioteket

Kungliga biblioteket

KB är ett bibliotek och en myndighet. Ytterst handlar vårt uppdrag om demokrati, jämlikhet och fri åsiktsbildning.

Länk till Kungliga biblioteket