The Kamprad Family Foundation for Entrepreneurship, Research & Charity

The Kamprad Family Foundation for Entrepreneurship, Research & Charity

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Särskilt fokus kommer att riktas på genomförandet av resultaten av denna forskning och utbildning så att de snarast och med kostnadseffektivitet kan komma de många människorna till del.

Länk till The Kamprad Family Foundation for Entrepreneurship, Research & Charity