Anna Grzelec

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4156 E-post: anna.grzelec@hb.se Rumsnummer: L422 Signatur: AAGR

År 2019 disputerade jag i Management och Organisation på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Jag bedriver forskning om organisering, inom två forskningsområden: det ena handlar om genus i organisering och i ingenjörsyrket, det andra om kreativitet och organisering. Min undervisning handlar om ledarskap och organisering med särskilt fokus på etik, mångfald, förändring och forskningsmetod.

I media

Man kan ha mångfald utan jämställdhet: Universitetsläraren, 27 april 2023

Kjønnsperspektiver må være en naturlig del av ingeniørfaget, ikke et vedheng: Norska forskningsrådet, 20 april 2023

Jämställdhet på jobbet – så svårt är det: P4 Sjuhärad, 7 mars 2023

 

Avhandlingstitel

Organizing Creativity and Creative Organizing at a high tech company, 2019

Externa publikationer

Se publikationer i Orcid