Anders Bremer

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4714

E-post: anders.bremer@hb.se

Rumsnummer: E710

Signatur: ABR

Ämnesområde: Vårdvetenskap.
Inriktning: Vårdetik, etiska problem inom ambulanssjukvård, prehospital akutsjukvård

Min forskning handlar om etiska problem och vårdetik med hög relevans inom den akuta vården och företrädesvis den prehospitala akutsjukvården. Ett vårdetiskt område av stor betydelse berör närståendes situation vid hjärtstopp och plötslig död. Min forskning berör jämlik och rättvis vård och hur vården kan förebygga orättvis behandling vid akut sjukdom, skada eller ohälsa. Inom ramen för området deltar jag i forskning om hälsa och livskvalitet bland överlevare efter hjärtstopp med fokus på att belysa etiska värderingar kring beslut som rör hjärt-lungräddning (HLR) och livsuppehållande åtgärder.

Är bihandledare åt följande doktorander:

  • Agnes Olander, Högskolan i Borås 
  • Åsa Högstedt, Högskolan i Borås

Uppdrag

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Vid existensens gräns – Etiskt vårdande och professionellt ansvar vid hjärtstopp utanför sjukhus (2012). Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Avslutade forskningsprojekt

Områden