Ann-Charlotte (Lotta) Dalheim Englund

Akademin för polisiärt arbete

Telefonnummer: 033-435 4759

E-post: ann-charlotte.dalheim_englund@hb.se

Rumsnummer: Q319

Signatur: ADE

Jag har arbetat på högskolan sedan 1999 och har sedan dess haft många olika roller. Jag har varit doktorand och disputerade 2005 och därefter har jag arbetat som lärare, forskare och ledare.

Sedan 2007 har jag haft ledningsuppdrag. Inledningsvis arbetade jag som studierektor och därefter som prefekt. Detta följdes av arbete som akademichef inom Akademin för vård, arbetsliv och välfärd och sedan 2019 har jag arbetat som chef vid Akademin för polisiärt arbete. Att få arbeta som ledare i en framgångsrik och dynamisk organisation är mycket utmanande och enormt utvecklande.

Som ledare för akademin strävar jag efter att parallellt med att fullfölja mitt ledningsuppdrag också upprätthålla forskningsaktivitet. Att kombinera ledarskap och forskning är självklart utmanande men samtidigt en förutsättning för att kunna leda en akademi i nuet och också in i framtiden.

Uppdrag

Akademiska uppdrag inom högskolan

2021-fortfarande, tf Akademichef ansvarig för samtliga beslut avseende utbildning och forskning vid Akademin för polisiärt arbete

2019-fortfarande, Ordförande i ledningsrådet, Akademin för polisiärt arbete

2019-2021, Chef för polisutbildningen

2010-2019 Akademichef ansvarig för samtliga beslut avseende utbildning och forskning inom Institutionen för vårdvetenskap, numera Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

2006-2009, Ledamot i Tillsättningsutskottet för lektorer och professorer, Högskolan Borås

2008-2010, Programansvarig för sjuksköterskeutbildningen, Högskolan Borås

2010-fortfarande, Ledamot i Högskolans lednings- och kvalitetsråd, Högskolan Borås

2010-2019, Ordförande i ledningsrådet, Institutionen för vårdvetenskap, numera Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

2010-2019, Ledamot i Högskolans verksamhetsråd, Högskolan i Borås

Akademiska uppdrag utanför högskolan

2008- 2012, Ledamot i LOS (Lokal samverkansgrupp) gällande planering och styrning av verksamhetsförlagd utbildning mellan Högskolan Borås, Södra Älvsborgs Sjukhus, Alingsås Lasarett samt Primärvården Södra Älvsborg

2010-2014, Ledamot i RGS (Regional samverkan) gällande planering och styrning av verksamhetsförlagd utbildning, mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan Väst och Högskolan i Skövde

2014- 2019, Ledamot i arbetsgrupp gällande forskningssamverkan mellan Högskolan Borås och Södra Älvsborgs Sjukhus.

2013- 2019, Styrgruppsledarmot i Vårdforskningsinitiativet, ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Jönköping University, Högskolan Borås, Högskolan Väst, Högskolan Halmstad och Högskolan Skövde samt VGR.

2012-fortfarande, Medlem i EACS, The European Academy of Caring Science.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Skydda & frigöra, En studie av föräldrar till barn med astma och av professionella vårdare (2005), Inst. för omvårdnad. Umeå universitet.