Agnes Olander

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

E-post: agnes.olander@hb.se

Signatur: AGOL

Jag är doktorand inom forskningsområdet Människan i vården och är knuten till PreHospen via mitt prehospitala forskningsprojekt. Mitt doktorandprojekt har fokus att identifiera patienter prehospitalt som drabbats av sepsis och är särskilt intresserade av de som blir svårt sjuka i sepsis och hur de skulle kunna identifieras tidigare i ett prehospitalt skede.

Jag är utbildad specialistsjuksköterska med inriktining mot ambulanssjukvård. Jag har sedan tidigare arbetat prehospitalt och inom olika discipliner i den hospitala sjukvården såsom neurologi och allmänmedicin.