Peter Ahlström

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: peter.ahlstrom@hb.se

Signatur: AHL

Jag arbetar som lektor/docent inom forskningsområdet resursåtervinning med fokus på molekylära simuleringar.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås i fjorton år. Innan dess utbildade jag mig vid Eidgenössische Technische Hochschule i Zürich och Lunds Universitet (teknisk doktor). Därefter har jag varit verksam vid tre år vid Rijksuniversiteit Groningen (Nederländerna) och fem år vid Chalmers Tekniska Högskola. För närvarande är jag viceordförande i svenska kemistsamfundets sektion för teoretisk kemi. Jag är också verksam i ett forskningsprojekt finansierat av KK-stiftelsen.

Uppdrag

Svensk representant i europeiska kemiteknikfederationens arbetsgrupp för termodynamik och transportegenskaper, vice ordförande för svenska kemistsamfundets sektion för teoretisk kemi; kvalitetssamordnare för Akademin för textil, teknik och ekonomi, miljörevisor vid Högskolan i Borås.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Theoretical studies of protein solutions