Anne-Louise Bergh

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4738

Mobilnummer: 0739-396652

E-post: anne-louise.bergh@hb.se

Rumsnummer: D703a

Signatur: ALB

Anne-Louise Bergh forskar inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.

Hennes avhandling handlar om att beskriva och skapa förutsättningar för sjuksköterskors patientundervisande och informerande arbete. Förutsättningar för pedagogiskt lärande och dess ledarskap i vården är i fokus och därmed både sjuksköterske- och chefperspektiv. Avhandlingens övergripande kunskapsteoretiska ansats är social konstruktionism, vilket innebär att verkligheten förstås som socialt konstruerad.

Mitt forsknings- och intresseområde är främst inriktat på sjuksköterskors pedagogiska arbete. Hur rådande organisation och vårdkultur påverkar detta arbete och dess förutsättningar. Jag arbetar som lärare med sjuksköterskestudenter och därmed fokuseras också studenters lärandemiljö och utveckling av pedagogisk kompetens.

  • Febe Friberg
  • Jan Karlsson, Eva Persson, Elisabeth Dahlborg Lyckhage

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Sjuksköterskors patientundervisande arbete - Ett otydligt fält