Anne-Sofie Mårtensson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: anne-sofie.martensson@hb.se

Rumsnummer: A403

Signatur: AMR

Avhandlingstitel

Hydrogen Adsorption on Nickel – a Stepwise Approach (1988).