Carina Hallqvist

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4506

E-post: carina.hallqvist@hb.se

Rumsnummer: C501

Signatur: CAHA

Fil.dr i data- och systemvetenskap med inriktning informatik.

Lyssna på Carina Hallqvist i Retailpodden.

Avhandlingstitel

Passion for Participation. The Importance of Creating Support for Motivation.