Cecilia Sönströd

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för informationsteknologi

E-post: cecilia.sonstrod@hb.se Signatur: CES
  • Professor Henrik Boström, Stockholms Universitet