Cecilia Sönströd

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4424

Mobilnummer: 0709-479852

E-post: cecilia.sonstrod@hb.se

Rumsnummer: L421

Signatur: CES

  • Professor Henrik Boström, Stockholms Universitet

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper