Cecilia Sönströd

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för informationsteknologi

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: cecilia.sonstrod@hb.se

Signatur: CES

  • Professor Henrik Boström, Stockholms Universitet