Cecilia Sönströd

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för informationsteknologi

E-post: cecilia.sonstrod@hb.se

Signatur: CES

  • Professor Henrik Boström, Stockholms Universitet