Christian Fuentes

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4427

E-post: christian.fuentes@hb.se

Signatur: CHFU

Jag är professor i företagsekonomi med inriktning digital handel. Min forskning utforskar digitaliseringen av detaljhandeln, marknadsföring och konsumtion.

I min forskning har jag exempelvis undersökt hur e-handelsföretag utvecklas och omorganiseras över tid, hur digital teknik såsom mobilen förändrar hur vi shoppar, hur appar kan möjliggöra etisk konsumtion, och hur digitaliseringen förändrar vårt sätt att konsumera musik. Min forskning tar ofta en socio-materiell ansats och fokuserar särskilt på interaktionen mellan teknik och konsument.

Mycket av min tidigare forskning har fokuserat på hållbarhetsfrågor, som hållbar detaljhandel, grön marknadsföring, hållbar konsumtion och alternativa marknader.

I min nuvarande forskning kombinerar jag mina intressen för digitalisering och hållbarhet. Jag leder för närvarande tre forskningsprojekt som alla, på olika sätt, undersöker den pågående digitaliseringen och omorganisering av matmarknader.

Projektet ”Alternativa matmarknader: att främja nya sätt producera och konsumera mat” undersöker framväxten av nya, mer hållbara matmarknader såsom marknaden för vegetariska alternativ. I EU-projektet PLATEFORMS undersöker vi hur digitaliseringen har förändrat hur vi beställer och konsumerar mat. Slutligen i projektet ”Digitala plattformar och nya matpraktiker: matkonsumtion i kristider” undersöker vi hur Coronakrisen förändrar konsumenters användande av digitala livsmedelsplattformar.

Min forskning har publicerats i European Journal of Marketing, Journal of Marketing Management, Consumption, Markets and Culture, Business Strategy and the Environment, Journal of Retailing and Consumer Services, International Journal of Consumer Studies, och andra internationella tidsskrifter och antologier.

Jag är biträdande handledare för Lars Hedegård och Partik Stoopendahl.

Senaste publikationer

Utvalda publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden