Christina Mauléon

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4213 E-post: christina.mauleon@hb.se Rumsnummer: L422 Signatur: CHMA

Min forskning handlar generellt om (digital) organisering, ledning och styrning inom både privat sektor och offentlig förvaltning. Konkreta forskningsområden är bland annat studiet av implementering, tolkning och användning av digitala ledningssystem och nyckeltal och dess (oväntade) konsekvenser på individ-, organisation- och samhällsnivå. Analyserna utgår bland annat från relationell teori - särskilt relationell riskteori.

Uppdrag

Skyddsombud för Akademin för textil, teknik och ekonomi

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper