Christina Mauléon

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4213

Mobilnummer:

E-post: christina.mauleon@hb.se

Rumsnummer: L410

Signatur: CHMA