Christina Mauléon

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4213

E-post: christina.mauleon@hb.se

Rumsnummer: L422

Signatur: CHMA

Uppdrag

Skyddsombud för Akademin för textil, teknik och ekonomi