Christina Nilsson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4792

Mobilnummer:

E-post: christina.nilsson@hb.se

Rumsnummer: D720

Signatur: CHN

Christina Nilsson är universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning sexuell och reproduktiv hälsa. Christina är barnmorska och har lång klinisk erfarenhet av förlossningsvård och samtalsbehandling med kvinnor som har förlossningsrädsla. Hennes forskning har fokus på barnafödande och handlar om kvinnors upplevelser och barnmorskors vårdande. Med utgångspunkt i kvinnors förlossningsrädsla berör forskningen även närliggande områden som negativa/traumatiska upplevelser av barnafödande, att föda vaginalt efter tidigare kejsarsnitt (VBAC) samt förlossningsrummets utformning och miljö.

Christina har främst arbetat med interventionsforskning och mixed methods design, med både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Hon arbetar med metoder som fenomenologi, hermeneutik, innehållsanalys och etnografi, men också systematiska litteraturstudier, såväl metaanalys som metasyntes. 

För närvarande medverkar Christina i ett forskningsprojekt om förlossningsrummets utformning och design i samarbete med Göteborgs Universitet, Chalmers och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hennes undervisning handlar framförallt om teoretiska och kliniska perspektiv på barnafödande samt barnmorskans teori, metod och profession.

Nätverk

Space and Place and Interaction with Health, ett nybildat nationellt nätverk som fokuserar miljön i vårdrummet.

Uppdrag

Ledamot i Högskolans Anställningsutskott (AU)

Ledamot i Barnmorskerådet, Göteborgs Barnmorskesällskap 

  • Ida Lyckestam Thelin, Göteborgs Universitet: Upplevelser
  • utfall av vaginal förlossning efter tidigare kejsarsnitt (biträdande handledare)
  • Elisabeth Ulén, Karolinska Institutet: Faktorer relaterade till stärkande förlossningsupplevelser hos kvinnor
  • förlossningsutfall (biträdande handledare)

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Förlossningsrädsla – Med fokus på kvinnors upplevelser av att föda barn