Carolina Bergerum

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: carolina.bergerum@hb.se

Rumsnummer: E522A

Signatur: CRBE

Inom forskningsområdet ”Människan i vården” arbetar jag som doktorand med fokus på vårdens ledning och organisering.

Jag har varit anställd vid Högskolan i Borås sedan september 2015, och kombinerar doktorandstudierna med arbete på Kvinnokliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus. I grunden är jag utbildad barnmorska och har en masterexamen inom Kvalitetsförbättringar och ledarskap.

För närvarande är jag verksam i forskningsprojektet ”Värdebaserad kvalitetsförbättring av hälso- och sjukvård”. Min kommande avhandling har arbetsnamnet “Interventions to improve value-based quality improvement of health and welfare – through microsystem and leadership perspectives.”